QUÝ VỊ CÓ QUYỀN ĐƯỢC

From Mobilize the Immigrant Vote

Jump to: navigation, search
Palm_card_spread_nontransparent.png
magnify-clip.png
Download Palm Card (PDF File, 0.5 MB)

QUÝ VỊ CÓ QUYỀN ĐƯỢC:

BẦU CỬ NẾU QUÝ VỊ XẾP HÀNG
trong Ngày Bầu Cử khi các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 8 giờ tối. * §§ 14212 và 14401.
BẦU CỬ MÀ KHÔNG CẦN TRÌNH GIẤY CHỨNG MINH
nếu quý vị có đủ điều kiện để bầu và tên của quý vị có trong danh sách cử tri tại địa điểm bầu cử, TRỪ PHI đây là lần đầu tiên quý vị đi bầu và quý vị đã ghi danh đi bầu qua thư mà không cung cấp giấy chứng minh thích hợp trong lúc ghi danh. § 14216

CÓCÓ

NGƯỜI ĐI THEO GIÚP
nếu quý vị là người khuyết tật, không thể đọc hoặc viết tiếng Anh, hoặc không thể đánh dấu vào lá phiếu. Nếu quý vị là người khuyết tật, và không thể vào phòng phiếu được, quý vị có quyền bỏ phiếu ở một địa điểm lân cận có lối vào cho người khuyết tật. §§ 14282(c), 14282(a); 42 U.S.C. § 1973 và tiếp theo.
NGHỈ LÀM ĐỂ ĐI BẦU
nếu quý vị không có đủ thời gian để bỏ phiếu ngoài giờ làm việc. Quý vị có thể dùng hai tiếng đồng hồ có lương để đi bầu vào lúc bắt đầu hay kết thúc của ngày làm việc. § 14000(a)-(b)
BẦU PHIẾU TẠM THỜI
nếu quý vị đã ghi danh đi bầu một cách hợp lệ, nhưng tên của quý vị không có trên danh sách cử tri. §§ 14217, 14310(a)
ĐI BẦU NẾU QUÝ VỊ ĐÃ DỌN NHÀ
trong cùng quận nhưng chưa đăng ký lại để đi bầu ở địa chỉ mới. Quý vị có thể bầu với lá phiếu tạm thời tại khu vực bầu cử tại địa chỉ mới của quý vị, tại văn phòng bầu cử của viên chức của quận hay tại một địa điểm trung tâm được ấn định bởi viên chức bầu cử trong quận của quý vị. § 14311(a)-(b)
BẦU CỬ NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐỔI TÊN
sau ngày quý vị ghi danh đi bầu. § 14218

NHẬN ĐƯỢC TỐI ĐA HAI LÁ PHIẾU THAY THẾ nếu quý vị điền sai hoặc làm hư lá phiếu của mình. § 14288

BỎ PHIẾU MÀ KHÔNG BỊ DỌA NẠT
hoặc bị chụp hình nếu quý vị ở trong khoảng 100 feet từ cổng vào của phòng phiếu. Quý vị có quyền bỏ phiếu kín và không bị dọa nạt. §§ 18541, 2300(a)(4)
BỎ PHIẾU MÀ KHÔNG BỊ TRA XÉT VỀ QUYỀN BẦU CỬ CỦA QUÝ VỊ
bởi bất cứ ai ngoài nhân viên phòng phiếu. § 14240(a)-(b)
BỎ PHIẾU NẾU QUÝ VỊ ĐÃ PHẠM TỘI ÁC,
nhưng đã hoàn tất hình phạt, bao gồm thời gian quản chế, sau khi đã tái đăng ký đi bầu. § 2101

ĐÍCH THÂN MANG LÁ PHIẾU Đà ĐIỀN XONG đến bất cứ khu vực tuyển cử nào trong quận. §§ 2300(a)(7), 3017(a)

Cẩm nang này được ấn hành để giải thích các dự luật trong lá phiếu rõ ràng và dễ hiểu hơn. Chúng tôi hy vọng rằng những tài liệu và các chỉ dẫn được trình bày trong tập cẩm nang sẽ giúp quý vị hiểu những vấn đề nào đem lại lợi ích cho các cộng đồng di dân có lợi tức thấp, đồng thời chống lại những dự luật làm phương hại đến quyền lợi cộng đồng.

Thực thi quyền đi bầu chỉ là một trong nhiều phương cách để mang đến những thay đổi thiết yếu cho đời sống. Sau Ngày Bầu Cử, chúng ta cần phải tiếp tục tham gia trong cộng đồng để những thay đổi này được tồn tại lâu dài và đó là những gì mà chúng ta cần cho cuộc sống lành mạnh và đầy đủ. C

restricted
top banner